Båtbehandling

Jobb med båtbehandlingen! - > Les hele saken her < -

Minimaliser antall feil: - > Les hele saken her < -

Tving den andre til å gjøre feil: - > Les hele saken her < -

Fordeling av oppgavene om bord i Melges 24: - > Les hele saken her < -